Şifrәni unutmusunuz?
 
× Bağlayın Təmizləyin
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.
 
× Bağlayın Göndәr Təmizləyin

Namİzәd - F A, ID: C000108
Dərc Olunma Tarixi: Iyul 09, 2014

Paylaşmaq:

Şəxsİ Məlumatlar

F
C
A
Qadın
Avqust 01, 1992
Subay
Doldurulmayıb
Doldurulmayıb


Әlaqə

Namizədin əlaqə vasitələrini (elektron ünvan və/və ya telefon nömrələrini) görmək üçün qeydiyyatdan keçməlisiniz.

Vəzİfə Üstünlüklərİ

Başqa
a
Elm/Təhsil
Azərbaycan
Bakı
1 AZN

Təhsİl

Təhsİlsİz

İş Təcrübəsİ

Təcrübəsİz

Bacarıqlar

a

Әlavə Məlumat